Proeven

Ruiken

Voelen

Kijken

Horen

Onze zintuigen werden voor de vakantie goed getest. We ondergingen allerlei proefjes in de klas. Er werden vreemde smaken ontdekt, gekke geuren opgesnoven, zelfs onze voeten wandelden over een voelpad!

Getest & goedkeurd!

Advertenties