Welke figuren kan je vastnemen?
Welke figuren kan je over wrijven?
Is de figuur rond of heeft hij hoeken?
Hoeveel hoeken heeft deze figuur?
Met welke figuren kunnen we rollen?
Zijn er ook figuren die we kunnen schuiven?
Kunnen we figuren rollen en schuiven?

Advertenties